ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος διοργάνωσης Αβραμέας Γιάννης
Τεχνικός Διευθυντής Κωστόπουλος Νίκος
Τεχνικές Ερωτήσεις Αγώνα 6979985913
Ερωτήσεις γραμματείας και εγγραφών 6940541541