ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
TAYGETOS MARATHON 37KM
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 και Ώρα 08:00πμ
Θετική Υψομετρική Αγώνα: 2154m
Μήκος Αγώνα: 37km
TAYGETOS EXPERIENCE 20KM
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 και Ώρα 08:00πμ
Θετική Υψομετρική Αγώνα: 1089m
Μήκος Αγώνα: 20km
TAYGETOS BASIC 10KM
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 και Ώρα 08:00πμ
Θετική Υψομετρική Αγώνα: 460m
Μήκος Αγώνα: 10km
TAYGETOS FUN 5KM
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 και Ώρα 08:00πμ
Θετική Υψομετρική Αγώνα: 201m
Μήκος Αγώνα: 5km
VERTICAL SPEED
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο, 26 Μαρτίου 2022 και Ώρα 14:00
Θετική Υψομετρική Αγώνα: 150μ
Μήκος Αγώνα: 650μ