ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ

Το κίνητρό μας για τη διοργάνωση αυτή, είναι το όραμά μας για την ανάπτυξη του τόπου μας μέσα από:

 • Την ανάπτυξη του εθελοντισμού
 • Την αειφόρο ανάπτυξη της δυτικής Μάνης
 • Την ανάδειξη της ομορφιάς του Ταϋγέτου και της περιοχής της Μάνης
 • Τον καθαρισμό όλων των αρχαίων μονοπατιών με ήπια χειρονακτικά μέσα
 • Την προαγωγή της αθλητικής κουλτούρας και του ορεινού τρεξίματος και μέσω αυτού την ανάδειξη της περιοχής σε αθλητικό τουριστικό προορισμό
 • Την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων
 • Τη δημιουργία βάσης για την ανάπτυξη ενός υγιούς τρόπου ζωής και αντίληψης
 • Την αξιοποίηση του ορεινού όγκου της περιοχής και των ορεινών χωριών και σύνδεσή τους με την παράλια ζώνη
 • Την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης κυρίως στα παιδιά και στους νέους
 • Τη διαμόρφωση ολιστικής εμπειρίας του επισκέπτη προκειμένου να αναπτύξει δεσμούς με την περιοχή και την κουλτούρα της
 • Τη διαχείριση και εξέλιξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου
 • Τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης αντίληψης των αναγκών του ταξιδιώτη– επισκέπτη στον τόπο μας.