Εδώ μπορείς να βρεις και να κατεβάσεις την υπεύθυνη δήλωση, ώστε να την προσκομίσεις συμπληρωμένη στη γραμματεία της διοργάνωσης.

Υπεύθυνη δήλωση